Geschiedenis

Vrouwenvereniging Scala Breugel is gevestigd in Son en Breugel en uitsluitend toegankelijk voor vrouwen.
De oorsprong van Scala is de Katholieke Boerinnenbond Breugel, opgericht omstreeks 1935. De Boerinnenbond was een onderdeel van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) en bedoeld voor boerinnen en andere plattelandsvrouwen. Naast de aandacht voor typische landbouwonderwerpen was er toen al aandacht voor het verbeteren van voeding, verzorging van zuigelingen en goede scholing voor de meisjes in het buitengebied. Wel moest men lid worden in je eigen kerkdorp: Breugel bij Breugel en Son bij Son! Uiteraard was educatie toen de belangrijkste doelstelling van de Boerinnenbond.
In 1955 is uit de Boerinnenbond de Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO) ontstaan. Zo konden ook vrouwen met een niet-agrarische achtergrond lid worden, maar men behoorde nog steeds aan te sluiten bij de KVO in je eigen kerkdorp. Voor de KVO werd nu naast educatie ook ontspanning een belangrijk onderdeel van de activiteiten.
In 2010 is KVO Breugel als zelfstandige vereniging doorgegaan onder de naam Vrouwenvereniging Scala Breugel. De doelstelling is nog steeds educatie en ontspanning van en voor de leden, maar ook elkaar ontmoeten en bijpraten over allerlei onderwerpen wordt door onze leden als belangrijk gezien. Om de doelstelling te bereiken worden jaarlijks zo’n 25 activiteiten georganiseerd voor leden in Son en Breugel maar ook daarbuiten.
Voor de activiteiten dit jaar zie: jaarprogramma.