Contact


Voor nadere informatie over de Vrouwenvereniging Scala kunt U zich wenden tot de secretaris: 
              Jacqueline Canters
                06 – 1057 8950
of een e-mail sturen aan: scala.breugel@gmail.com